Dịch vụ

VỆ SINH TOÀ NHÀ SAILING TOWER

Lau kính trên cao mặt ngoài toà nhà